| article Review of: Taniguchi Yukio 谷口幸男 and Endō Norikatsu 遠藤紀勝, *Kamen to Shukussai*, Yōroppa no matsuri ni miru shi to saisei 『仮面と祝祭 ヨーロッパの祭にみる死と再生』

Immoos, Thomas

Download PDF