| article Review of: Suzuki Tōzō 鈴木棠三, Kuttan Jiji no Hanashi Tushima no Mukashibanashi 『くったんじじの話 対馬の昔話』; Imamura Yoshitaka 今村義孝, Akita Mugashiko 『秋田むがしこ』; Hiejima Sigetaka 比江島重孝, Hanpi no Genabanashi Hyūga no Mukashibanashi 『半ぴのげな話 日向の昔話』; Satō Yoshihiro 佐藤良裕, Fukuoka no Mukashibanashi 『福岡の昔話』

Mayer, Fanny Hagin

Download PDF