| article Review of: Christina Nygren, *Gastar, Generaler och Gäckande Gudinnor. Resande teatersällskap, religiösa festivaler och populära nöjen i dagens Japan och Kina*

Fiskesjö, Magnus

Download PDF