AE | Volumes | Asian Folklore Studies 60 (1)

Review of: Lunan Yizu zizhixian minzu zongjiao shiwuju 路南彝族自治縣民族宗教事務局, Lunan Yizu mizhijie yishige yiliao,Lunan Yiwen guji congshu 『路南彝族密枝節儀式歌譯疏, 路南彝文古籍叢書』; Shlin Yizu zizhixian minzu zongjiao shiwuju 石林彝族自治縣民族宗教事務局 Yizu Sani jisici yiliao, Shilin Yiwen gudian congshu 『彝族撤尼祭祀詞譯疏, 石林彝文古典籍叢書』

Bender, Mark

DOWNLOAD THE PDF

This article is not available as text but you can DOWNLOAD THE PDF